+48 91 43 48 106WARSZTATY MUZYCZNO – TEATRALNE DLA DZIECI 
W OPERZE NA ZAMKU W SZCZECINIE

wrzesień 2018 – maj 2019

I semestr: 15 IX-15 XII (14 zajęć)

II semestr: 5 I – 25 V (19 zajęć)

Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku 7-12 lat; prowadzone będą w grupie liczącej od 15 do 30 dzieci.

Nabór trwa od 31 sierpnia do 14 września 2018. Pierwsze zajęcia warsztatowe odbędą się 15 września 2018.

Koszt udziału w warsztatach 420 zł za I semestr i 570 zł za II semestr. Płatność do 14 września 2018 (możliwość rozłożenia kwoty za każdy semestr na dwie raty). Wpłaty należy dokonać na konto  76 1050 1559 1000 0022 9693 6186 lub w kasie opery, w godzinach jej pracy. W tytule przelewu należy wpisać chór dziecięcy oraz imię i nazwisko uczestnika.

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest uzbieranie minimum 15 uczestników.

Czteromiesięczne warsztaty chóralne i ruchowe (ruch sceniczny, taniec, zajęcia z wiedzy o teatrze) adresowane są w szczególności do dzieci, które mają predyspozycje sceniczne, przede wszystkim wokalne. Zajęcia będą trwały po 60 min., odbywać się będą w soboty o godz. 10.00 w Operze na Zamku, w przestrzeniach opery.

Cotygodniowe zajęcia prowadzić będą instruktorzy na co dzień związani z Operą: Katarzyna Berowska, która w 2017 roku przygotowała chór dziecięcy do premiery „Pajaców” w reż. Michała Znanieckiego i była instruktorem Chóru dziecięcego Opery w sezonie 2017/2018 oraz Karolina Cichy-Szromnik, solistka baletu Opery na Zamku, uhonorowana w 2017 roku Teatralną Nagrodą im. Jana Kiepury dla najlepszej tancerki współczesnej oraz Klaudia Batista, tancerka-koryfej w balecie Opery na Zamku.

Podczas zajęć młodzi adepci teatralnej sztuki muzycznej, będą rozwijać swoje umiejętności wokalne i ruchowe, zapoznawać się z pracą na scenie i aktywnie uczestniczyć w procesie przygotowań do spektakli. Wcielą się w role chórzystów spektakli „Carmen”, „Dziadek do orzechów”, „Proces”, a efekty nauki zaprezentują grając w tych przedstawieniach u boku artystów Opery na Zamku.

Warunkiem udziału w spektaklach jest gotowość uczestnika potwierdzona certyfikatem wystawionym przez Operę na Zamku w Szczecinie, wręczonym po zakończeniu warsztatów.

Zgłoszenia proszę kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W zgłoszeniu proszę przesłać imię i nazwisko dziecka, imię i nazwisko opiekuna oraz nr telefonu, adres email opiekuna.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - RODO

  1. 1.             Administratorem danych osobowych uczestników rekrutacji jest Opera na Zamku w Szczecinie.
  2. 2.             Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Kancelaria Adwokacka adwokat Przemysław Oćwieja ul. Śląska 31/4, 70-434 Szczecin, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. 3.             Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane przez administratora danych wyłącznie w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji.
  4. 4.             Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na podstawie niniejszej zgody udzielonej dobrowolnie, jak również za wiedzą i przyzwoleniem opiekuna prawnego uczestnika.
  5. 5.             Dane osobowe uczestników rekrutacji mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  6. 6.             Administrator danych osobowych nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. 7.             Dane osobowe uczestników rekrutacji będą przetwarzane do czasu zrealizowania powyżej określonych celów, a nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
  8. 8.             Uczestnikowi rekrutacji przysługuje prawo:

1)  żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych lub przeniesienia jego danych.

2) do cofnięcia ww. zgody na przetwarzanie danych w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  1. 9.             Podanie przez uczestnika rekrutacji danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.
  2. 10.           Dane osobowe uczestnika rekrutacji nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.