+48 91 43 48 106

Rok 2017, jubileuszowy dla szczecińskiej sceny muzycznej, zaowocował wieloma wspaniałymi wydarzeniami artystycznymi, których uwieńczeniem było megawidowisko „Pajace” R. Leoncavalla z udziałem 150-osobowego tzw. chóru miejskiego, składającego się z osób wyłonionych podczas castingu. Trwające ponad pół roku cotygodniowe próby pod okiem chórmistrza Opery na Zamku oraz występ przed czterotysięczną publicznością w Teatrze Letnim na tyle rozbudziły apetyt na śpiewanie, że spora część uczestników warsztatów zadeklarowała swoją gotowość do kontynuowania pracy nad głosem oraz realizacji kolejnych wyzwań artystycznych.

I tak 25 września 2017 roku z inicjatywy Małgorzaty Bornowskiej – chórmistrza Opery na Zamku w Szczecinie powstał Chór Amatorski przy Operze na Zamku, stwarzający możliwość rozwoju wokalnego dla wszystkich miłośników sztuki chóralnej bez względu na wiek czy muzyczne wykształcenie. Chórzyści objęci są systematycznym kształceniem wokalnym, rozwijając podczas cotygodniowych prób nie tylko swoje umiejętności wokalne, wrażliwość artystyczną, ale również - niezbędne w pracy zespołowej - poczucie współodpowiedzialności. Zespół realizuje zarówno samodzielne projekty koncertowe i warsztatowe, jak również wspomaga niektóre przedsięwzięcia operowe.

Zrealizowane koncerty:

  1. Koncert muzyki polskiej - 29 kwietnia 2018 roku w Bazylice pw św. Jana Chrzciciela w Szczecinie,
  2. Koncert w ramach dyplomu studentki Wydziału Edukacji Muzycznej AS w Szczecinie – 2 czerwca 2018 w kościele pw. św. Kazimierza w Szczecinie,
  3. „700 głosów na 100 lat niepodległości” - wspólne śpiewanie wraz z Chórem Opery na Zamku i zgromadzoną publicznością polskich pieśni patriotycznych 11 listopada 2018 roku w Operze na Zamku w Szczecinie,
  4. Koncert z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – 17 listopada 2018 w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Szczecinie,
  5. Koncert z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości – 18 listopada 2018 w kościele pw. św. Klary w Dobrej Nowogardzkiej,
  6. Kolędy i pastorałki – 26 stycznia 2019 w kościele pw. św. Mikołaja Biskupa w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników zespołowego śpiewania, jak i tych, którzy do tej pory nie mieli okazji zasmakować takiej właśnie formy spędzania wolnego czasu. Próby odbywają się w siedzibie Opery raz w tygodniu w poniedziałki od godz. 18.00 do 20.30.